Dragana slika mala HRV
Moje me je Dragana i vodim Pehar Marketing
gdje, moj tim i ja, kroz kreativne marketinške usluge
malim poduzetnicima i marketing menadžerima
nudimo podršku u ostvarenju prodajnih
i poslovnih ciljeva